ISO – Att utvecklas med ledningssystem

Många som ansvarar för införandet av ett ledningssystem kan uppleva en viss frustration. Ibland kan kunder kräva en certifiering som kan kännas överdådig både ekonomiskt arbetsmässigt. Uppgiften kräver engagemang från hela organisationen – något som inte alltid visar sig vara helt självklart.
När ledningssystem börjar leverera allt större nytta, finns också anledning för organisationen att ta arbetet på allvar och engagera sig allt mer.

Ett ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till; miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan och kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressent nytta. Oavsett vilket ledningssystem som används ska det medverka till positiv utveckling av organisationens lönsamhet

Kursinnehåll
Kursen innehåller moment som omfattar:

  • Vad ett Ledningssystem är
  • Nyttan med att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling
  • Processen fram till certifiering av ledningssystem
  • Nyttan med förändringarna i de reviderade standarderna
  • ISO kopplat till Lean och 6 Sigma
  • Förutsättningar för att lyckas

Syfte
Att ge deltagarna en introduktion till att arbeta med ledningssystem eller hålla den redan insatte uppdaterad på arbetssättet.

Mål
Deltagarna skall efter genomförd kurs:

  • Känna till värdet av strukturerad verksamhetsutveckling
  • Ha en förståelse för arbetet med ledningssystem
  • Känna till ett urval av de största ledningssystemen
  • Känna till ändringarna i standarderna och förstå hur de påverkar den egna verksamheten

Målgrupp
Chefer med ansvar för kvalitet och ekonomi.

Litteratur
Kompendium

Information om kursen
Antal dagar 1
Lunch ingår

Anmälan och frågor till utbildning@nogap.se