Introduktion till miljöområdet

Information och åsikter om miljöfrågorna duggar tätt och debatterna går heta. Miljöfrågorna debatteras i FN, mellan statschefer och i de lokala etablissemangen. Professorer och sakkunniga debatterar om hur framtidens klimat kommer att se ut och hur vi bäst värnar om miljön.
Var och varannan produkt har en grön symbol och vi ställs dagligen inför att välja mer eller mindre miljömässiga alternativ.

Vi vill med den här utbildningen ge en inblick i miljöfrågorna utifrån det globala perspektivet och hur det påverkar den verksamhet vi bedriver till vardags.

Kursinnehåll
Kursen innehåller moment som omfattar:

  • Introduktion till miljöområdet
  • Global och lokal miljö
  • Miljölagstiftning
  • Miljöcertifiering
  • Betydande miljöaspekter
  • Miljö och lönsamhet
  • Miljöfrågornas inverkan på den egna verksamheten

Syfte
Att ge deltagarna en introduktion till miljöområdet och de globala miljömålen samt hur de påverkar den egna verksamheten.

Mål
Deltagarna skall efter genomförd kurs:

  • Ha grundläggande kunskap om de globala miljöfrågorna
  • Förståelse för hur de globala frågorna påverkar den egna verksamheten

Målgrupp
Chefer och medarbetare som vill veta mer om miljöområdet och hur det påverkar den egna verksamheten.

Litteratur
Kompendium

Information om kursen
Antal dagar: 1
Lunch ingår

Anmälan och frågor till utbildning@nogap.se