Lean Basic

Rätt tillämpat kan Lean innebära stora förbättringar av en verksamhets resultat. Grunderna i Lean är kundfokus och ständiga förbättringar som drivs av medarbetarna själva. I en Lean verksamhet strävar man efter att skapa smidiga flöden och eliminera de aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Hur kan mitt företag ha nytta av Lean? Lean är en filosofi om hur man hanterar resurser samt att identifiera och eliminera alla faktorer i en process som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om ‘Mer värde för mindre arbete‘. Men hur gör jag? Hur passar det här in i min verksamhet?

Den här utbildningen är en översiktlig kurs i filosofin bakom Lean samt att vi presenterar verktyg och metoder för att komma igång med ett effektivare företagande.

Kursinnehåll
Kursen innehåller moment som omfattar:

  • Vad är Lean?
  • Varför jobbar vi med verksamhetsutveckling generellt?
  • Hur går en leanimplementering till?
  • Vinster med ett Lean arbetssätt
  • Lean kopplat till ISO och andra ledningssystem

Syfte
Att ge deltagarna insikt i historian och filosofin bakom Lean samt en kort introduktion till de verktyg som finns inom området.

Mål
Deltagarna skall efter genomförd kurs:

  • Förstå och bidra i tal och skrift angående Lean projekt och implementering
  • Känna till ett urval av de metoder och verktyg som tillämpas på området
  • Ha en översiktlig förståelse för filosofin bakom Lean

Målgrupp
De som arbetar med verksamheter där Lean används som arbetssätt och vill ha en översiktlig kunskap om historien, filosofin och arbetssättet.

Litteratur
Detta är lean av N Modig och P Åhlström.

Information om kursen
Antal dagar: 1
Lunch ingår

Anmälan och frågor till utbildning@nogap.se