Vinnare i Nogaps jultävling vid årets grötmingel

Vinnare i vår jultävling på årets grötmingel blev Lena Baudin på ABB.

Rätt svar var 90 karameller och Lena var närmast med sina 97.

 

Vi gratulerar Lena och vill samtidigt tacka alla som kom och gjorde vårt årliga grötmingel till en mycket trevlig tillställning.

Vi hoppas att ni alla kommer även nästa år!

Introduktion till miljöområdet – Ny kurs i mars

Information och åsikter om miljöfrågorna duggar tätt och debatterna går heta. Miljöfrågorna debatteras i FN, mellan statschefer och i de lokala etablissemangen. Professorer och sakkunniga debatterar om hur framtidens klimat kommer att se ut och hur vi bäst värnar om miljön.
Var och varannan produkt har en grön symbol och vi ställs dagligen inför att välja mer eller mindre miljömässiga alternativ.

Vi vill med den här utbildningen ge en inblick i miljöfrågorna utifrån det globala perspektivet och hur det påverkar den verksamhet vi bedriver till vardags.

Läs mer under kurssidan

Kvalitet, ekonomi och lönsamhet – Seminarium i mars

Kvalitet för ökad lönsamhet
eller
Kvalitet och Ekonomi i samma rum

I många företag är frågor kring ekonomi och kvalitet skilda åt. Vi på Nogap är övertygade om styrkan i kombinationen och att samarbete mellan funktionerna är centralt för att åstadkomma ökad lönsamhet.

I den uppdaterade revisionen av ISO9001 som kommer under september 2015 ligger tyngdpunkten på att få ett ledningssystem som är integrerat med affärsprocesserna och att alla arbetar mot samma mål – företagets lönsamhet.

Vi bjuder på en trevlig frukost och presenterar Nogap’s syn på hur kombinationen av kvalitetsarbete och ledningssystem kan bidra till att stärka företagets lönsamhet.

Läs mer under Seminarium

Seminarium: Hur mäts hållbar lönsamhet?

Sambanden mellan socialt ansvarstagande och lönsamhet blir allt tydligare. Färska rapporter betonar vikten av att koppla hållbarhetsfrågorna till affärsmodellen och knyta dem till företagets övergripande strategier för att skapa förutsättningar för samhälls- och affärsnytta. Väsentlighet och mätbarhet blir nyckelfaktorer.

Under 2015 rullar FN ut Sustainable Development Goals, SDGs, som ersättare till Milleniummålen (MDGs). Kopplat till framtagandet av nya globala mål har Nogap ur ett lokalt perspektiv under våren varit uppdragsgivare för ett examensarbete med fokus på att utreda vilka mål och mätetal som effektivast driver en verksamhet mot hållbar lönsamhet.

Frukostseminarium i februari

Vi bjuder på en trevlig frukost och presenterar Nogaps syn på de senaste trenderna inom socialt ansvarstagande och hållbar utveckling med konkreta råd och tips till organisationer som strävar efter att uppnå och rapportera hållbar lönsamhet.

Läs mer under Seminarium

Kurs i ledningssystem, ISO

Behöver du en uppdatering, eller en introduktion till att arbeta med ledningssystem?

Vi erbjuder nu ett tillfälle i november där du efter genomförd kursdag:

  • Känner till värdet av strukturerad verksamhetsutveckling
  • Har en förståelse för arbetet med ledningssystem
  • Känner till ett urval av de största ledningssystemen
  • Känner till ändringarna i standarderna och förstå hur de påverkar den egna verksamheten

Läs mer under ISO – Att utvecklas med ledningssystem

Frukostseminarium i november

Kvalitet för ökad lönsamhet
eller
Kvalitet och Ekonomi i samma rum

I många företag är frågor kring ekonomi och kvalitet skilda åt. Vi på Nogap är övertygade om styrkan i kombinationen och att samarbete mellan funktionerna är centralt för att åstadkomma ökad lönsamhet.

I den uppdaterade revisionen av ISO9001 som kommer under september 2015 ligger tyngdpunkten på att få ett ledningssystem som är integrerat med affärsprocesserna och att alla arbetar mot samma mål – företagets lönsamhet.

Vi bjuder på en trevlig frukost och presenterar Nogap’s syn på hur kombinationen av kvalitetsarbete och ledningssystem kan bidra till att stärka företagets lönsamhet.

Läs mer under Seminarium

Frukostseminarium i oktober

Hur mäts hållbar lönsamhet?

Sambanden mellan socialt ansvarstagande och lönsamhet blir allt tydligare. Färska rapporter betonar vikten av att koppla hållbarhetsfrågorna till affärsmodellen och knyta dem till företagets övergripande strategier för att skapa förutsättningar för samhälls- och affärsnytta. Väsentlighet och mätbarhet blir nyckelfaktorer.

Under 2015 rullar FN ut Sustainable Development Goals, SDGs, som ersättare till Milleniummålen (MDGs). Kopplat till framtagandet av nya globala mål har Nogap ur ett lokalt perspektiv under våren varit uppdragsgivare för ett examensarbete med fokus på att utreda vilka mål och mätetal som effektivast driver en verksamhet mot hållbar lönsamhet.

Vi bjuder på en trevlig frukost och presenterar Nogaps syn på de senaste trenderna inom socialt ansvarstagande och hållbar utveckling med konkreta råd och tips till organisationer som strävar efter att uppnå och rapportera hållbar lönsamhet.

Läs mer under Seminarium

Frukostseminarium i september

Kvalitet för ökad lönsamhet
eller
Kvalitet och Ekonomi i samma rum

I många företag är frågor kring ekonomi och kvalitet skilda åt. Vi på Nogap är övertygade om styrkan i kombinationen och att samarbete mellan funktionerna är centralt för att åstadkomma ökad lönsamhet.

I den uppdaterade revisionen av ISO9001 som kommer under september 2015 ligger tyngdpunkten på att få ett ledningssystem som är integrerat med affärsprocesserna och att alla arbetar mot samma mål – företagets lönsamhet.

Vi bjuder på en trevlig frukost och presenterar Nogap’s syn på hur kombinationen av kvalitetsarbete och ledningssystem kan bidra till att stärka företagets lönsamhet.

Läs mer under Seminarium

Nogap förstärker

Vi är glada och stolta över att berätta att Ingegärd Klemets har börjat på Nogap. Ingegärd har stor kompetens inom controlling, kontrakts- och projektstyrning både inom privata näringslivet och statliga sektorn som hon fått från olika befattningar inom accounting, controlling, projektledning och verksamhetsstyrning.

NoGap 15-143, Ingegärd Klemets

0730858888

ingegard.klemets@nogap.se