Hållbarhet i fokus på Nordisk konferens juni, 2014

När Nordisk konferens i Styrelseakademiens och ecoDa:s regi gick av stapeln 13:e juni hamnade hållbarhetsfrågor återigen i fokus. Thomas Lagerqvist, senior partner på Mannheimer Swartling, berättade om hur styrelsen måste arbeta ”Beyond Market Compliance” om företaget ska klara den globala konkurrensen. Lagerqvist lyfte fram vikten av ett integrerat hållbarhetsarbete som spänner över hela företaget och som utgör en viktig punkt även på styrelsens agenda,  och framhåller att ”Det är tid att bryta ny mark och vidga vårt synfält”.

StyrelseAkademien Sverige

Det våras för hållbarhetsredovisningen!

Så sent som i december 2013 lanserade IIRC (International Integrated Reporting Council) det nya ramverket IR, Integrated Reporting, som nu börjar etablera sig i Sverige. IR-ramverket svarar på intressenters behov av information om ett företags affärsmodell, strategi, måluppfyllelse och framtidsutsikter för långsiktig framgång. IR kan därmed ge stöd i hur bolagsstyrningen beskrivs i rapportering och uppföljning kopplat till hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

GRI (Guiding Reporting Initiative) släppte även de, under 2013, sin nya version av riktlinjer inom hållbarhetsredovisning, G4. I G4, som är mer användarvänlig än tidigare versioner, sätts väsentlighetsaspekten (materiality) i fokus. Genom att identifiera och fokusera på de områden som gör störst skillnad för företaget i sig och dess intressenter blir rapporteringen mer relevant och trovärdig.

Vår förhoppning är att  IR-ramverket och G4-riktlinjerna, som nytillskott inom hållbarhetsredovisningen, ska trigga fler företag och organisationer att på ett strukturerat sätt verka för en hållbar utveckling.

Läs mer om IR och G4.

Nogap samarbetar med Företagarna i Mälardalen

I ett samarbete mellan Nogap och Företagarna i Mälardalen erbjuds medlemmarna i Företagarna i Mälardalen reducerat pris på ett antal utbildningar. Förutom detta erbjuds även tjänsten Verksamhetsgenomlysning – En hälsokontroll av ditt företag till reducerat pris.

Ta del av den samlade kompetensen inom Nogap

För att hjälpa till att skapa effektivare flöden och ökad lönsamhet hos våra kunder så erbjuder nu Nogap endagarskurser inom bland annat Lean, försäljning och riskhantering. Kurserna är nu schemalagda för våren 2014. Läs mer under menyvalet Kurser.

ISO – att utvecklas med ledningssystem

För att hela tiden ligga i framkant Nogap har fått möjligheten att delta som medlemmar i Kommittén för kvalitetsledning (TK 304) som arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer i utvecklingen av framtida standarder inom kvalitetsledning.

Läs mer om ISO

Årets julgåva – 2013

Precis som förra året har Nogap valt ett julgåvoalternativ som går till de som behöver det allra mest. Våra tankar och pengar går till ett sjukhus i Mimia, i nordöstra Banduprovinsen i Demokratiska Republiken Kongo. Stödet skall bidraga till att minska mödra- och spädbarnsdödligheten i området.

För mer information gör ett besök på http://www.motema.n.nu/

Nogap anställer

Vi är glada och stolta över att berätta att Marie Jonson har börjat på Nogap. Marie har lång och gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och Lean processutveckling.

Kontakta gärna Marie på marie.jonson@nogap.se.

Medicinerna har nått fram

Istället för att skicka julkort inför julen 2012, så gav Nogap en gåva till ett sjukhus i Demokratiska Republiken Kongo.
Nu har första leveransen nått sjukhuset i Mimia. Läs mer om detta via nedanstående länk.

http://www.motema.n.nu/projekt