Nogap förstärker

Vi är glada och stolta över att berätta att Andreas Hultdin och Klas Melander har börjat på Nogap.

Andreas har lång erfarenhet av genomgripande förändringsarbete i roller som CFO för både tillverkande industri och tjänsteföretag. Han har gedigen ledningserfarenhet, redovisningsbakgrund och har även arbetat som koncernredovisningschef.

Klas har mångårig erfarenhet som managementkonsult och har drivit förändringsarbete i ett stort antal branscher och länder. Han har en unik kompetens och erfarenhet av operationella effektiviseringar med fokus på ledtider, kapitalbindning och kassaflöden.

Kontakta gärna Klas och Andreas för att få veta mer.

 

Klas Melander

Klas Melander, klas.melander@nogap.se 072-217 45 45

 

Andreas Hultdin

Andreas Hultdin, andreas.hultdin@nogap.se 070-219 45 99

 

Läs mer om vårt team!

Nogap utökar inom området koncernredovisning

Nogap utökar med en konsult inom koncernredovisning. Konsulten har flerårig kompetens från stora och medelstora koncerner och kan stötta med redovisning, konsolidering och rapportering samt driva och koordinera utvecklingen av rutiner och processer.

Hållbarhet i fokus på Nordisk konferens juni, 2014

När Nordisk konferens i Styrelseakademiens och ecoDa:s regi gick av stapeln 13:e juni hamnade hållbarhetsfrågor återigen i fokus. Thomas Lagerqvist, senior partner på Mannheimer Swartling, berättade om hur styrelsen måste arbeta ”Beyond Market Compliance” om företaget ska klara den globala konkurrensen. Lagerqvist lyfte fram vikten av ett integrerat hållbarhetsarbete som spänner över hela företaget och som utgör en viktig punkt även på styrelsens agenda,  och framhåller att ”Det är tid att bryta ny mark och vidga vårt synfält”.

StyrelseAkademien Sverige

Det våras för hållbarhetsredovisningen!

Så sent som i december 2013 lanserade IIRC (International Integrated Reporting Council) det nya ramverket IR, Integrated Reporting, som nu börjar etablera sig i Sverige. IR-ramverket svarar på intressenters behov av information om ett företags affärsmodell, strategi, måluppfyllelse och framtidsutsikter för långsiktig framgång. IR kan därmed ge stöd i hur bolagsstyrningen beskrivs i rapportering och uppföljning kopplat till hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

GRI (Guiding Reporting Initiative) släppte även de, under 2013, sin nya version av riktlinjer inom hållbarhetsredovisning, G4. I G4, som är mer användarvänlig än tidigare versioner, sätts väsentlighetsaspekten (materiality) i fokus. Genom att identifiera och fokusera på de områden som gör störst skillnad för företaget i sig och dess intressenter blir rapporteringen mer relevant och trovärdig.

Vår förhoppning är att  IR-ramverket och G4-riktlinjerna, som nytillskott inom hållbarhetsredovisningen, ska trigga fler företag och organisationer att på ett strukturerat sätt verka för en hållbar utveckling.

Läs mer om IR och G4.

Nogap samarbetar med Företagarna i Mälardalen

I ett samarbete mellan Nogap och Företagarna i Mälardalen erbjuds medlemmarna i Företagarna i Mälardalen reducerat pris på ett antal utbildningar. Förutom detta erbjuds även tjänsten Verksamhetsgenomlysning – En hälsokontroll av ditt företag till reducerat pris.

Ta del av den samlade kompetensen inom Nogap

För att hjälpa till att skapa effektivare flöden och ökad lönsamhet hos våra kunder så erbjuder nu Nogap endagarskurser inom bland annat Lean, försäljning och riskhantering. Kurserna är nu schemalagda för våren 2014. Läs mer under menyvalet Kurser.

ISO – att utvecklas med ledningssystem

För att hela tiden ligga i framkant Nogap har fått möjligheten att delta som medlemmar i Kommittén för kvalitetsledning (TK 304) som arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer i utvecklingen av framtida standarder inom kvalitetsledning.

Läs mer om ISO