Det första kompletta verktyget för internkontroll

Nogap har tillsammans Pingea utvecklat ett eget system för uppföljning av intern styrning och kontroll. Systemet möjliggör en förbättrad uppföljning av ekonomiska rutiner och ger en bra riskhantering. Titta på vår film om Easy to trust (ETT) och kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte:

Nya medarbetare sökes!

Vi behöver dig som är duktig inom redovisning och revision och dig som har erfarenhet från ekonomistyrning och ekonomiprocesser i medelstora eller stora företag. Du har flera års erfarenhet och du är duktig på att leda andra mot gemensamma mål. Du är självständig, positiv, målinriktad och gillar problemlösning.

Vi är ett växande företag där de anställda får alla möjligheter att utvecklas och ta större och större ansvar. Våra uppdrag är väldigt variationsrika – det blir aldrig tråkigt på jobbet!

Hos oss kommer du dels att arbeta med intern styrning och kontroll dels effektivisera våra kunders ekonomiprocesser och stödja dem i deras verksamhetsutveckling.

Nogap får ny kostym

Samma goda företag, fast med en ny kostym. Nogap har under vintern och våren, tillsammans med NPP Reklambyrå, tittat över vår kommunikation och marknadsföring. Resultatet av vårt arbete ses bl a genom denna uppdaterade webb, ny grafisk profil samt en tydligare presentation av vårt erbjudande. Hoppas du gillar “nya” Nogap!

Controllingfunktionen 2018 : Jobba mer eller jobba rätt?

Controller-funktionen är i ständig förändring, men i många fall innebär förändringen att nya uppgifter ständigt faller på controllern utan att några gamla uppgifter faller bort. I många år har det talats om Controllern som en Business Partner till övriga funktioner, men det kan vara svårt att utvecklas i den riktningen när man fastnar i administrativa processer. De utmaningar som en Controller ofta ställs inför är:

 • Pressande tidplaner
 • Bristande systemstöd
 • Ökande krav från ledning och organisation
 • Omvärldsförändringar som leder till skiften i verksamhetens fokus, exempelvis internkontroll och hållbarhetsstyrning

I denna miljö är risken stor att man fastnar i det dagliga arbetet och inte hinner fokusera på långsiktig verksamhetsutveckling. Ofta fastnar diskussionen kring att man upplever sig underbemannade och det blir en jakt på tid och resurser istället för att ta ett kliv tillbaka och diskutera vad som är funktionens kärnaktiviteter och hur man skapar en tydlig väg för att nå en tillvaro där man arbetar med just det.

Hur skall din organisation nå höjd effektivitet genom att jobba rätt istället för att jobba mer?

Nogap har i många år lett verksamhetsutveckling inom Controllingfunktioner på olika nivåer inom multinationella företag, från produktions-/projektcontrolling på enheter till Business controlling på globala koncerners huvudkontor. Detta gör att i vårt arbete kan vi se Controllingperspektiv från olika håll och skapa förståelse för olika behov och bakgrund.

Nogap har kompetens och erfarenhet att leda din organisation till strukturerad verksamhetsutveckling även om behovet kan skilja sig från fall till fall. Exempel på hur vi kan stötta:

 • Utbildning
 • Coaching
 • Processanalys och effektivisering
 • Interimuppdrag

Varje organisation och tillfälle kräver unika lösningar anpassade till just den tidpunkten, men med Nogaps erfarenhet kan vi hjälpa er att skräddarsy en lösning som passar ert företag.

Vill du veta mer: kontakta Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se

Är Zero-Based Budgeting lösningen för din verksamhet?

Under ett antal år har rullande prognoser ersatt budgetprocessen hos ett stort antal företag. Förväntningarna på detta skifte har ofta varit stora men många har efter hand upplevt att den positiva effekten på förändringstakt och styrning har uteblivit.

Prognoserna har ofta, liksom tidigare budgetar, endast blivit en interpolering av tidigare resultat och inte bidragit till styrning och företagets utveckling. Detta har fått många att vända sina blickar mot en nygammal budgetmetod som nu är på frammarsch: Zero-Based Budgeting (ZBB).

I en studie från 2017 fann Bain & Company att 38 % av 406 undersökta amerikanska företag tillämpade ZBB. Detta skall jämföras med endast 10 % 2014. Samma trend noterar Accenture i sin studie ”Beyond the ZBB Buzz” från 2018. Denna studie visar att antalet bolag som använder ZBB har vuxit med i snitt 57 % årligen mellan 2011-2017. Ökningen har skett i alla branscher och det finns många större koncerner som med framgång implementerat ZBB. Inte sällan nämns fusionen mellan Kraft Foods och Heinz 2015 som ett exempel på hur man med hjälp av ZBB snabbt realiserade synergieffekter och fick bruttomarginaler betydligt högre än konkurrenternas. Vad innebär Zero-Based Budgeting och vilka möjligheter och risker ser vi?

Läs mer

Flexible Interim Consulting

När vi möter kunder hör vi ofta att de har behov av extra kompetens, men att det är för dyrt. Resonemanget bygger på att kunden endast ser alternativen nyanställning eller heltidskonsult.

Vi på Nogap har genom åren arbetat på olika sätt för att möta kundens behov och kan därför erbjuda alternativ. När du anlitar Nogap hjälper vi till att analysera det faktiska behovet istället för att försöka sälja in en heltidslösning. Vi har genom åren framgångsrikt stöttat kunder med våra specialistkompetenser med varierande beläggningstid.

Exempel på uppdrag där vi med våra kompetenser bidragit stort, men med begränsad tidsomfattning:

 • Extra kompetens i samband med månadsbokslut
 • Stöttning i samband med projekt där den ordinarie personalens tid inte räcker till
 • Business partner / Controlling-kompetens – där kunden har en fungerande redovisningsfunktion, men saknar analys, beslutsstöd och styrning. Läs mer