Nogaps erbjudande täcker hela eller delar av förändringsprocessen

  • Identifiering av synergier och potentiella förbättringsmöjligheter
  • Planering och strukturering
  • Implementering av nödvändiga processförbättringar
  • Uppföljning
  • Ledarskap
  • Kompetensinventering och rådgivning vid behov av extern kompetens
  • Riskhantering

Det som skiljer Nogaps koncept från de större konsultfirmorna är att vi istället för att gå in med ett stort team går in med en mindre, men mer fokuserad och erfaren grupp där vi istället för kvantitativ analys väljer att fokusera på nyckelområden där riskerna är som störst.

Nogap är verksamhetsutvecklare med en bred kompetens och erfarenhet. I de fall där vi eller företaget inte har den rätta kompetensen kan vi kartlägga behovet för att få rätt stöd. Exempel på områden är juridik, IT & HR-frågor.

Kraften i en organisationsförändring
Nogaps konsulter har i sina tidigare roller i ledande befattningar upplevt den positiva kraft som kan växa fram ur de i början ofta besvärliga och svåra beslut som olika organisationsförändringar innebär. Vi har även sett att en misslyckad organisationsförändring kan leda till ökad osäkerhet och bli en negativ kraft som slukar energi och inte flyttar fram företagets positioner på marknaden.

Dessa erfarenheter gör att vi kan har utvecklat ett arbetssätt som gör att vi kan hjälpa företaget att behålla fokus framåt och undvika riskerna.

Målet med vår insats är att kunden ett år efter organisationsförändringen ska känna att besluten var rätt och att den väg som ligger framför är full av positiva möjligheter.