Risker i samband omorganisation, restrukturering och integrering av nya verksamheter

En stor del av alla förändringar genererar inte de effekter och synergier som från början var avsikten. Ofta saknas erfarenhet och processen blir en lärandeprocess för organisationen. Lärandeprocessen tar energi och innebär att man inte hela tiden kan agera fokuserat. Detta gör att man tappar viktig tid i arbetet och kanske inte är medveten om de risker som finns.

Vi har genom våra erfarenheter funnit att det finns ett stort antal fallgropar som innebär att arbetet, oavsett om det är omorganisation, restrukturering, eller integrering av nya verksamheter inte ger den önskade effekten.

Några exempel på dessa fallgropar är:

  • Brister i planeringen och bristande förståelse för processens omfattning
  • Bristande kommunikation externt och internt och därmed låg delaktighet.
  • Svagt fokus på annat än finansiella parametrar
  • Otydligt ledarskap, tveksamhet i beslutsfasen och för långsam exekvering av besluten
  • Bristfällig projektledning och för begränsade resurser i projektfasen
  • Statiskt tänkande i implementeringsfasen som inte tar hänsyn till ändrade förutsättningar

Nogap har lång erfarenhet av att hantera dessa risker och kan erbjuda en kombination av rådgivning, projektledning och riskhantering för att minimera dessa risker. Nogap har verktygen för att undvika fallgropar och kan, i de fall företaget hamnar i en, hjälpa företaget att ta sig vidare och parera risken.