Utveckling av ekonomifunktionen

Den globala ekonomin och kraven på att agera snabbt i en konkurrensutsatt marknad gör att företag har ett allt större behov att bli än mer effektiva och flexibla, samtidigt som verksamheten ska fortsätta leverera aktieägarvärde. På liknande sätt förändras ekonomifunktionens roll och synen på vad en Ekonomichef/CFO ska leverera till verksamheten.

Vad gör Nogap?

Vi på Nogap hjälper våra kunder att på ett strukturerat sätt vidareutveckla ekonomifunktionens strategi så att den ligger i linje med den bolagsövergripande affärsstrategin för att därigenom optimera ekonomiorganisationen, styrningen, processerna och IT-stödet.

fokus-ig

Vi kan erbjuda en kombination av rådgivning och projektledning inom:

 • Finance Strategy och Finance Transformation
  • Strategi för ekonomifunktionen
  • Organisationsutveckling
  • Kompetens- och resursbehov
 • Financial Management
  • Management respektive legal rapportering
  • Key Performance Indicators (KPI)
  • Business Intelligence (BI)
 • Effektiva ekonomi- och finansprocesser
  • Processutveckling
  • Business Intelligence (BI)
  • Systemstöd