Effektiva ekonomi- och finansprocesser

Hjälper företag att skapa värde genom en optimerad ekonomiorganisation.

Vi har lång erfarenhet av att effektivisera ekonomiorganisationer och hjälpa våra kunder att frigöra resurser, öka fokus på analys och förbättra stödet till bolagets övriga verksamhet. Plattformen för en effektiv ekonomiorganisation skapas i robusta och väl fungerande processer där transaktionshantering och utnyttjande av IT-stöd optimeras.

Vanliga utmaningar för våra kunder är:

  • Kunskap om hur ekonomiorganisationen skapar mest värde till kärnverksamheten
  • Effektiva ekonomiprocesser
  • Minskade ledtider och ökad kvalitet i bokslut och rapportering
  • Enhetliga policys och riktlinjer
  • Förståelse och kunskap om relevanta regelverk och hur de påverkar verksamheten

Vad gör Nogap?

Vi hjälper kunderna att skapa värde genom att arbeta fram en optimerad ekonomiorganisation med tydliga roller och ansvar. Vi hjälper kunden att skapa effektiva ekonomiprocesser och Nogap har stor erfarenhet av processförbättringar baserat på Lean-konceptet.

För de administrativa processerna jobbar vi med konceptet Lean Administration. Att till exempel optimera boksluts- och rapporteringsprocessen innebär att vi säkerställer att transaktionshantering, huvudboksstängning, konsolidering, rapportering, kommunikation samt styrning sker utifrån fyra perspektiv – process, organisation, styrning samt system.

Vi hjälper även kunden att identifiera och skapa förståelse för nya regelverk och hur de påverkar organisationen, processerna och IT-stödet.