Finance Strategy och Finance Transformation

Skapar förståelse för hur ekonomifunktionen bättre kan hjälpa företaget att uppnå sina strategiska mål.

Finance Strategy och Finance Transformation går ut på att skapa förståelse för hur ekonomifunktionen kan effektiviseras för att bättre kunna stödja verksamheten. Nyckeln till framgång är förbättrade beslutsunderlag genom ökad flexibilitet, effektivare processer och en tydligare organisation – allt för att proaktivt medverka till att företaget uppnår sina strategiska mål.

Vad gör Nogap?

 • Framtagande eller uppdatering av en strategi för ekonomiavdelningen kopplad till bolagets eller koncernens övergripande strategi
 • Organisationsutveckling
  • Hur ser en effektiv ekonomifunktion ut?
  • Vilka är kompetens- och resursbehoven?
  • Kompetensutveckling
 • Effektivisering av den finansiella styrningen och rapporteringen
 • Förberedelse inför tillväxt, såväl organisk som förvärvad
 • Förberedelser inför en internationell expansion
 • Hantering av specialistfrågor, skatter, juridik, försäkringar, m.m.
 • Business Intelligence (BI) och systemstöd
 • Rådgivning vid Outsourcing och skapande av Shared Service Center