UK Bribery Act

Korruption och oegentligheter

Den senaste mutlagstiftningen från IMM och UK Bribery Act har en direkt påverkan på din verksamhets Code of Conduct. Företag och organisationer, inom både privat och offentlig sektor, som har en moralisk kompass, vinner framgång, förtroende och gott anseende. Etik och lönsamhet går hand i hand.

UK Bribery Act är en brittisk lag och definitionen svenska verksamheter som handlar med verksamheter i UK måste förhålla sig till är följande: ”… giving someone a financial or other advantage to encourage that person to perform their functions or activities improperly or to reward that person for having already done so.”

Läs mer om UK Bribery Act

Vad gör Nogap?

Vi kan utifrån regelverket och vår erfarenhet granska, analysera och utveckla riskorganisationen. Nogap har stor erfarenhet av anpassningar till gällande regelverk och har kunskap om hur de detaljerade kraven kan tillämpas i praktiken.

Som ett komplement kan vårt riskhanteringsverktyg, Easy To Trust (ETT), ge ledningen daglig information om var bristerna i verksamheten finns. Applikationen passar utmärkt att använda till att omsätta revisorernas rapporter över identifierade brister till anpassade verksamhetsnära kontroller.