Riskanalys

Det inledande arbetet med att belysa utformningen av företagets interna styrnings- och kontrollstruktur följs av arbetet med att skilja de väsentliga från de mindre väsentliga riskerna. Genom att titta på riskerna ur ett sannolikhets- och konsekvensperspektiv skapas en riskkarta som visar var de största riskerna finns och därmed kan riskerna rangordnas och rätt åtgärder kan sättas in för att hantera riskerna.

nogap-riskanalys

Riskkarta: Nogaps metod för att utföra riskinventeringen är framförallt genom workshops som hanterar identifiering och analys av risker. Resultatet av våra risk-workshops är en riskkarta med information om risker och konsekvenser som fungerar som bas till beslut om åtgärder.

Läs om relaterade tjänster: Riskutbildning