Riskutbildning

Kundanpassad riskutbildning – Workshop

Tyngdpunkten i vår utbildning ligger på begreppet risk i allmänhet och vad det står för er i synnerhet. Därefter identifierar vi vilka risker som finns i just er organisation. Avslutningsvis lägger vi in begreppen sannolikhet och konsekvens med syftet att få en överskådlig riskkarta som visar aktuell riskexponering.

Utifrån riskkartan beslutas vilka åtgärder som bör vidtas för att hantera risken vilket betyder i klartext att vi hjälper er att skapa uppföljningsmodeller och internkontroller så att ni får mer ordning och reda.

Innehåll:
Dag 1 Företagsövergripande riskhantering
Dag 2 Workshop

Schemalagd riskutbildning 1 dag

Det finns nu en kurs i riskhantering på en dag bland de schemalagda kurserna. Läs mer om den under menyvalet kurser.

Anmälan:
utbildning@nogap.se

Kontaktperson:
mari.hellblom@nogap.se