Ekonomisk ledning och uppföljning

För vakanser, implementering och behov av extraresurser

Vi utför uppdrag i stora och medelstora företag där vi under kortare och längre tid går in som tillfällig ekonomichef, controller, projektcontroller och redovisningschef. Ofta innebär det att vi också tar ett ansvar för personalen på ekonomiavdelningen. I dessa befattningar behövs en erfaren konsult som snabbt kan sätta sig in i en verksamhet och leverera.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Tillfällig ekonomichef
  • Tillfällig controller