Ledning och uppföljning inom kvalitet

Kvalitetschef

Kvalitetschefen har samma centrala betydelse för verksamhetens utveckling som exempelvis ekonomi- eller produktionschefen. För rollerna behövs gedigen professionell kompetens som våra konsulter besitter.

Nogap kan hjälpa din verksamhet med att:

  • Leda och utveckla kvalitetsarbetet
  • Ta fram och implementera mätetal
  • Initiera och samordna process- och förbättringsarbete
  • Underhålla och stötta inför revision av ledningssystem