Ledningssupport

För ökade kunskaper och insikter

Våra erfarna konsulter har haft uppdrag där vi är bollplank till en ny ledningsgrupp, en ny VD eller en styrelse. Det är inte alltid att den ekonomiska kunskapen finns på den nivå som önskas och då hjälper vi er att komma upp till rätt nivå. Vi går igenom hur resultat- och balansräkning fungerar, kassaflöden, nyckeltal och vad i verksamheten som driver resultatet mest.