Produktkalkylering

För att skapa effektivare rutiner

Produktkalkyleringen är ett av huvudverktygen i den ekonomiska styrningen. Den fungerar som ett underlag till prissättning och val av produktionssätt och ger information om produkters lönsamhet. Kalkylen är alltså viktig som beslutsstödsinformation, men det förutsätter att kalkylen uppdateras och att resultat per produkt baserar sig på den uppdaterade kalkylen.

Nogap har konsulter med mångårig erfarenhet av praktisk kalkylering i stora industriföretag. Våra uppdrag består i att analysera företags kalkylmodeller och uppdatera dem samt att skapa rutiner i företaget för fortsatt hantering.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Kalkylerare