Kurser

Här finns kursbeskrivningar på ett urval kurser som Nogap kan leverera.

 • Lean Basic

  Ger deltagarna insikt i filosofin bakom Lean samt en kort introduktion till de verktyg som finns inom området.

 • Lean Administration

  Ökar kunskapen om vad begreppet Lean innebär och ger deltagarna en praktisk känsla för vinsterna med att arbeta utifrån ett processflödestänk inom administration och tjänsteleverans.

 • Lean Closing

  Ökar kunskapen om vad begreppet Lean innebär och ger deltagarna exempel på metoder och verktyg som stöttar ett flödesfokuserat förhållningssätt inom en administrativ process såsom bokslutsprocessen.

 • Riskhantering

  Ökar medvetandegraden angående olika typer av risker och dess möjliga konsekvenser, samt introducerar ett sätt att systematiskt arbeta med riskhantering.