Utbildning och Seminarier

Utbildning
Nogap håller både företagsanpassade och generella utbildningar inom ett antal områden bland annat:

Lönsamhetsoptimering
Hållbarhetsstrategi & Hållbarhetsredovisning
Lean Adminstration & Lean Closing
Business Controlling

Coaching/Mentorskap
Ytterligare ett sätt vi stöttar kunder på är att gå in som coach eller mentor. Vi gör det antingen för en hel avdelning eller för en enskild individ, som behöver externt bollplank för att få nya perspektiv. Vi på Nogap har många olika kompetenser och coachen/mentorn utses utifrån det behov ni har.

Kontakt
Vill du veta mer?
Kontakta oss:

Andreas.Hultdin@nogap.se 070-2194599

Klas.Melander@nogap.se 072-2174545