Utbildning och Seminarier

Utbildning

Nogap håller både företagsanpassade och generella utbildningar inom ett antal områden bland annat:

  • Lönsamhetsoptimering
  • Riskhantering
  • Hållbarhetsstrategi & Hållbarhetsredovisning
  • Lean Adminstration & Lean Closing
  • Business Controlling

Seminarier

Ett par gånger per år håller vi även frukost- eller lunchseminarier om aktuella ämnen. Närmare information finns här när det blir aktuellt eller i vårt nyhetsflöde.

Coaching/Mentorskap

Ytterligare ett sätt vi stöttar kunder på är att gå in som coach eller mentor. Vi gör det antingen för en hel avdelning eller för en enskild individ, som behöver externt bollplank för att få nya perspektiv. Vi på Nogap har många olika kompetenser och coachen/mentorn utses utifrån det behov ni har.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Andreas.Hultdin@nogap.se 070-2194599

Mari.Hellblom@nogap.se  070-2234143