Vårt team

Nogap består av ”hands-on” konsulter med skiftande bakgrund men med det gemensamma att vi alla har lång, praktisk, erfarenhet från stora/medelstora organisationer i internationell miljö.

Andreas Hultdin

Andreas Hultdin

Partner, VD

+46-(0)70 219 45 99
andreas.hultdin@nogap.se

Det som driver mig är att utveckla företag.
Jag ser utmaningen i förändringsarbetet både ur företagets helhetsperspektiv och ur den enskilda stabsfunktionens perspektiv.
Genom åren har jag arbetat intensivt med effektiviseringar, sammanslagningar och omstruktureringar.
Mina erfarenheter har jag byggt upp som CFO, controller och koncernredovisningschef både inom tillverkande industri och tjänsteföretag.

Viveka Lundström

Viveka Lundström

Partner

+46-(0)70-272 56 53
viveka.lundstrom@nogap.se

Utifrån min mångåriga erfarenhet som CFO/Business Controller i större företag verksamma i en internationell miljö, tar jag mig an både interim- och VU-uppdrag.
Det som gör konsultjobbet spännande är att det är ett ständigt lärande, jag delar med mig av min kunskap samtidigt som jag själv lär mig nya saker.
Jag tar mig an nya uppdrag med stor nyfikenhet och engagemang.

Klas Melander

Klas Melander

Partner, Styrelseordförande

+46-(0)72-217 45 45
klas.melander@nogap.se

I mer än 20 år har jag hjälpt företag utveckla och effektivisera sin verksamhet med fokus på lönsamhet, working capital och kassaflöde. Mina erfarenheter har jag förvärvat både som managementkonsult och från ledande befattningar inom Electrolux och ABB. Jag är resultatfokuserad och drivs av att göra det svårbegripliga enkelt. Oavsett om kunden är ett turnaround-case eller välmående vet jag att det finns förbättringsmöjligheter – möjligheter som ofta lämnats outforskade.

Ingegärd Klemets

Ingegärd Klemets

+46-(0)73-085 88 88
ingegard.klemets@nogap.se

Jag har gedigen erfarenhet efter att ha jobbat i olika befattningar inom accounting, controlling, projektledning och verksamhetsstyrning. Det har gett mig stora kunskaper om controlling, kontrakts- och projektstyrning både inom privata näringslivet och statliga sektorn.
Jag tar tag i frågeställningar och får verksamheter att utvecklas. Jag står för ordning och reda!

Rebecca Edström

Rebecca Edström

+46-(0)70-360 31 22
rebecca.edstrom@nogap.se

Jag brinner för att pedagogiskt tydliggöra ekonomin för medarbetare i hela organisationen, då jag vet att det skapar trygghet och motivation. Mina erfarenheter som Financial controller, Business controller och projektledare har gett mig stor erfarenhet från ekonomiprocesser i vitt skilda situationer från uppköp och sammanslagning till obestånd och konkurs. Jag driver gärna effektivisering av ekonomiprocesser i projektform och tar interimuppdrag inom redovisning och controlling.

Frida Mellberg

Frida Mellberg

+46-(0)73-913 56 96
frida.mellberg@nogap.se

Jag har mångårig erfarenhet som project controller i tillverknings- företag. Erfarenheten har jag byggt i både stora internationella koncerner och i mindre företag i en tillväxtfas. Jag har gedigen redovisningsbakgrund, vilket har gett mig en bra bas för att förstå projekten både utifrån redovisning och affärsmässighet. Jag stimuleras av att vara en del av ett team som driver projekten framåt och för mig är korrekt rapportering i tid en självklarhet.

Charlotta Nilgran

Charlotta Nilgran

+46-(0)70-618 55 32
charlotta.nilgran@nogap.se

Min bakgrund är bred och omfattar industri, bank och revision, där jag haft befattningar som VD, ekonomichef och revisor.
Jag arbetar gärna med att driva projekt och bidrar med struktur, tydlig kommunikation och en förmåga att snabbt skapa överblick över verksamheten.
Jag tar mig an uppdrag systematiskt, med stort engagemang och ett gott humör.

Henrik Liljeros

Henrik Liljeros

+46-(0)76-146 30 60
henrik.liljeros@nogap.se

Med lång erfarenhet inom business controlling och intern kontroll i en internationell miljö förstår jag behovet av effektiv ekonomistyrning och kraven på ekonomifunktionen. Förutom att skapa ordning och reda ser jag ekonomifunktionen som en affärspartner som driver företaget framåt och aktivt bidrar till ökad lönsamhet. Jag skapar verksamhetsförbättringar både i projektform eller som del av ett interimsuppdrag. Jag är en nyfiken person som tar mig an nya uppdrag metodiskt och engagerat.

Peter Berglund

Peter Berglund

Peter Berglund