Vårt bolag

Nogap grundades 2007.

Företaget har verksamhetsstyrning som inriktning med fokus på verksamhetsutveckling och riskhantering.

Huvudkontoret ligger i Västerås med lokal förankring i Mälardalen och Stockholm.

  • Om Nogap

    Vår filosofi är att skapa mer ordning och reda.

  • Vårt team

    Nogap består av ”hands-on” konsulter med skiftande bakgrund men med det gemensamma att vi alla har lång, praktisk, erfarenhet från stora/medelstora organisationer i internationell miljö.

  • Våra kunder

    Industrin har skolat oss och gett oss den erfarenhet, känsla och kunnande som gjort Nogap till vad vi är idag.