Flexible Interim Consulting

När vi möter kunder hör vi ofta att de har behov av extra kompetens, men att det är för dyrt. Resonemanget bygger på att kunden endast ser alternativen nyanställning eller heltidskonsult.

Vi på Nogap har genom åren arbetat på olika sätt för att möta kundens behov och kan därför erbjuda alternativ. När du anlitar Nogap hjälper vi till att analysera det faktiska behovet istället för att försöka sälja in en heltidslösning. Vi har genom åren framgångsrikt stöttat kunder med våra specialistkompetenser med varierande beläggningstid.

Exempel på uppdrag där vi med våra kompetenser bidragit stort, men med begränsad tidsomfattning:

  • Extra kompetens i samband med månadsbokslut
  • Stöttning i samband med projekt där den ordinarie personalens tid inte räcker till
  • Business partner / Controlling-kompetens – där kunden har en fungerande redovisningsfunktion, men saknar analys, beslutsstöd och ekonomistyrning.
  • Rådgivning inom hållbarhetsredovisning/rapportering i linje med gällande ÅRL

Anledningen till att Nogap kan erbjuda dessa flexibla lösningar är att Nogaps konsulter jobbar både med Management Consulting och Interim Solutions. När vi jobbar i verksamhetsutvecklingsprojekt kan vi även få tid till konsultuppdrag med mindre tidsomfattning.

I dessa fall får kunden tillgång till en högt kvalificerad och erfaren konsult utan att behöva betala för en heltid.

Våra konsulter  har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom olika branscher och kommer därför igång snabbt i uppdragen, utan att behöva tynga organisationen med en lång upplärningsprocess.

Kanske kan ett interim/specialist-uppdrag på 25-50 % vara lösningen på era behov?

Hör av dig till Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se om du vill veta mer.