Därför ökar efterfrågan på Interim Management och Controlling

Under ett flertal år har efterfrågan på Interim Management och Controlling ökat både i Sverige och internationellt. Det mesta tyder på att denna trend håller i sig. En undersökning gjord av ett globalt ledande företag inom Interim Management, Robert Half Management, visar att 90 % av CFOer på stora och medelstora företag under det kommande året planerar att anlita interim managers. Av dessa är hälften tänkta till projektledarroller och hälften till traditionella interim-uppdrag. Vi på Nogap ser samma tendens i Sverige och har under 2016 sett en stor uppgång i förfrågningar från både gamla och nya kunder.

Det vi ser på den svenska marknaden och i kontakt med våra kunder är att det framförallt finns 5 bakomliggande orsaker till det ökande behovet av interimslösningar:

    • Ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden – tiden när man blev kvar på samma arbetsplats livet ut är förbi och i olika skeden av livet tar man kortare eller längre pauser i karriären.
    • Den slimmade ekonomiorganisationen rymmer inte spetskompetenser inom alla områden. Dessa tas istället in temporärt vid specifika tillfällen under kortare perioder.
    • Större verksamhetsutvecklingsprojekt eller exempelvis ett byte av ekonomisystem kräver dedikerad projektledare. Denne person kan vara en extern konsult eller en nyckelperson inom företaget. I det senare fallet behöver man då en interimslösning för att lösa den dagliga driften.
    • Nya regelverk och strängare krav kring risk management tynger den traditionella ekonomiavdelningen. En extern kompetens kan identifiera behov, skapa rutiner och processer för att uppnå regelefterlevnad.
    • Specifika affärshändelser som har betydande påverkan avseende storlek, komplexitet eller ny marknad ökar temporärt behovet av styrning, planering och analys. Då den reguljära controlling-avdelningen är dimensionerad för en löpande normalnivå uppstår ett resursbehov för att möta ledningens behov.

 

Erfarenhet och kompetens

Det vi på Nogap lägger tyngden på inom vårt affärsområde Interim Management och Controlling är att vi vill möta kundbehov med konsulter som snabbt kommer in i verksamheten och som självständigt och med hög kompetens tryggt driver funktionen/processen framåt. En bra konsult strävar inte bara efter att upprätthålla, utan även att fortsätta utveckla funktionen.

Samtliga våra konsulter har haft ledande befattningar, men även under sina karriärer tillägnat sig specialistkompetenser inom en mängd olika områden som controlling, koncernredovisning, hållbarhetsredovisning, omstrukturering mm. Våra konsulter ska både kunna jobba som interimkonsulter och leda verksamhetsutvecklingsprojekt.

För att säkra dessa kompetenser anställer vi egen personal eller bygger långsiktiga relationer med underkonsulter särskilda kompetenser. Därigenom skapar vi på Nogap ett sammansvetsat team som med en bred kunskapsbas att hämta stöd ifrån när vi är ute på våra respektive uppdrag. När du anlitar Nogap får du mer än en enskild konsult. Du får tillgång till flera konsulters samlade erfarenheter och kunskap.

Nogap är ett företag som växer försiktigt. Tillväxten sker aldrig på bekostnad av kvalitén i våra leveranser. Istället för att bygga ett löst nätverk med en mängd fristående underkonsulter och sedan försöka bemanna alla uppdrag, erbjuder vi seniora konsulter och team med förmågan att ta sig an även de mest krävande och komplexa uppgifterna. Detta innebär tyvärr att vi under sommaren och hösten har tvingats tacka nej till ett flertal intressanta uppdrag. Samtidigt är detta ett budskap, en slags kvalitetsgaranti, att Nogap gör en noggrann matchning innan vi tillsätter en konsult och innan vi tar ett uppdrag vill vi vara trygga i att kunna leverera i linje med kundens förväntningar.