Hållbarhet i fokus på Nordisk konferens juni, 2014

När Nordisk konferens i Styrelseakademiens och ecoDa:s regi gick av stapeln 13:e juni hamnade hållbarhetsfrågor återigen i fokus. Thomas Lagerqvist, senior partner på Mannheimer Swartling, berättade om hur styrelsen måste arbeta ”Beyond Market Compliance” om företaget ska klara den globala konkurrensen. Lagerqvist lyfte fram vikten av ett integrerat hållbarhetsarbete som spänner över hela företaget och som utgör en viktig punkt även på styrelsens agenda,  och framhåller att ”Det är tid att bryta ny mark och vidga vårt synfält”.

StyrelseAkademien Sverige