Kurs i ledningssystem, ISO

Behöver du en uppdatering, eller en introduktion till att arbeta med ledningssystem?

Vi erbjuder nu ett tillfälle i november där du efter genomförd kursdag:

  • Känner till värdet av strukturerad verksamhetsutveckling
  • Har en förståelse för arbetet med ledningssystem
  • Känner till ett urval av de största ledningssystemen
  • Känner till ändringarna i standarderna och förstå hur de påverkar den egna verksamheten

Läs mer under ISO – Att utvecklas med ledningssystem