Nogap bidrar till att minska mödra- och barnadödligheten i Mimia Kongo-Kinshasa

Sedan 2012 har Nogap stöttat Motema och sjukhuset i Mimia, Kongo Kinshasa. I början av sommaren fick de en leverans av vaccin mot mässling, polio, tuberkulos och difteri. Detta är viktigt då det just nu pågår en allvarlig mässlings-epedemi i Kongo.

Även du kan stötta verksamheten genom att swisha till 123 399 14 37 (Motema Kongo)

Om du vill läsa mer kan du gå in på Motemas hemsida!