Nogap förstärker

Vi är glada och stolta över att berätta att Nogap förstärker med Klas Melander som kommer tillbaka till oss som partner. Klas har bred och mångårig erfarenhet från management consulting (EY och Capacent) och ledande positioner inom bland annat Electrolux och ABB. Han har djup kompetens och erfarenhet av att praktiskt driva operationella effektiviseringar med fokus på ledtider, kapitalbindning och kassaflöde.

Klas började hos oss den 14 april.