Nogap på SIS Perspektivdag

Under SIS Perspektivdag i april 2016 presenterades, genom olika inbjudna talare, hur utmaningarna ser ut för nya ISO 9001 och ISO 14001. Mari Hellblom från Nogap fokuserade på hur affärsprocesser och ledningssystem måste samverka för gemensam nytta och för varaktig lönsamhet.

Se mer på SIS sidor.

Videoknapp