Nogap utökar inom området koncernredovisning

Nogap utökar med en konsult inom koncernredovisning. Konsulten har flerårig kompetens från stora och medelstora koncerner och kan stötta med redovisning, konsolidering och rapportering samt driva och koordinera utvecklingen av rutiner och processer.