Nominerade till Årets Innovatör Guldstänk

Vi har ännu en gång blivit nominerade till Guldstänk.

GS17_nomineringslogotyp_innovator

 

 

Easy To Trust är en digitaliserad lösning med syfte att användarna ska uppnå effektivisering och förbättrad lönsamhet. Med en väl fungerande infrastruktur för riskhantering och uppföljning av hållbart ansvarstagande byggs förtroende. Med Easy To Trust går verksamhetsfokus från att bara uppnå regelefterlevnad till att också skapa en hållbar konkurrensfördel.

 

easytotrust

 

 

 

Med denna innovativa lösning har vi nu blivit nominerade till Årets Innovatör. Lägg din röst på oss via länken http://guldstank.se/rosta/#tabs4