Vårt team

Nogap består av ”hands-on” konsulter med skiftande bakgrund men med det gemensamma att vi alla har lång, praktisk, erfarenhet från stora/medelstora organisationer i internationell miljö.

Andreas Hultdin

Andreas Hultdin

VD

+46-(0)70 219 45 99
andreas.hultdin@nogap.se

Det som driver mig är att utveckla företag.
Jag ser utmaningen i förändringsarbetet både ur företagets helhetsperspektiv och ur den enskilda stabsfunktionens perspektiv.
Genom åren har jag arbetat intensivt med effektiviseringar, sammanslagningar och omstruktureringar.
Mina erfarenheter har jag byggt upp som CFO, controller och koncernredovisningschef både inom tillverkande industri och tjänsteföretag.

Mari Hellblom

Mari Hellblom

+46-(0)70-223 41 43
mari.hellblom@nogap.se

Utöver att säkerställa att våra metoder och verktyg alltid ligger i framkant ser jag till att vara uppdaterad på utvecklingen inom regelverk och rekommendationer kopplat till såväl socialt ansvarstagande (CSR, Global Compact, ISO 26000) och hållbarhetsredovisning (Global Compact, GRI) som riskhantering (COSO) och kvalitetsledningssystem (ISO-serierna).

Viveka Lundström

Viveka Lundström

+46-(0)70-272 56 53
viveka.lundstrom@nogap.se

Jag kombinerar mitt företagande med att bland annat introducera Lean Administration – kvalitetssäkrade bokslut på kortare tid – för kunderna.

Ingegärd Klemets

Ingegärd Klemets

+46-(0)73-085 88 88
ingegard.klemets@nogap.se

Jag har gedigen erfarenhet efter att ha jobbat i olika befattningar inom accounting, controlling, projektledning och verksamhetsstyrning. Det har gett mig stora kunskaper om controlling, kontrakts- och projektstyrning både inom privata näringslivet och statliga sektorn.
Jag tar tag i frågeställningar och får verksamheter att utvecklas. Jag står för ordning och reda!

Andreas Ericsson

Andreas Ericsson

+46 (0)73-522 08 81
andreas.ericsson@nogap.se

Jag har lång erfarenhet från olika roller som project controller, business controller och ekonomichef både i Sverige och utomlands. För mig är nyckeln till att göra ett bra jobb som controller att ha god kännedom i företagets processer och ett nära samarbete med övriga funktioner i organisationen. På så vis ökar förståelsen och siffrorna blir mer än bara siffror. Detta är viktiga förutsättningar för att proaktivt kunna bidra till den ekonomiska styrningen av verksamheten.

Anders Lorén

Anders Lorén

+46 (0)73-152 32 24
anders.loren@nogap.se

Med en gedigen erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning tar jag mig an uppdrag som controller, redovisningschef och ekonomichef.

Rebecca Edström

Rebecca Edström

+46-(0)70-360 31 22
rebecca.edstrom@nogap.se

Jag brinner för att pedagogiskt tydliggöra ekonomin för medarbetare i hela organisationen, då jag vet att det skapar trygghet och motivation. Mina erfarenheter som Financial controller, Business controller och projektledare har gett mig stor erfarenhet från ekonomiprocesser i vitt skilda situationer från uppköp och sammanslagning till obestånd och konkurs. Jag driver gärna effektivisering av ekonomiprocesser i projektform och tar interimuppdrag inom redovisning och controlling.

Johan Paulsson

Johan Paulsson

+46-(0)70-305 08 07
johan.paulsson@nogap.se

Med lång erfarenhet som Business Controller och från ledningsgruppsarbete förstår jag behovet av effektiv ekonomi-styrning och kraven på ekonomifunktionen . Jag ser processernas övergripande logik och kan överföra dem till praktiskt genomförande.
Förutom ordning och reda ser jag ekonomifunktionen som en affärspartner som driver företaget framåt och aktivt bidrar till ökad lönsamhet. Jag skapar verksamhetsförbättringar både i projektform eller som del av ett interimsuppdrag.

Jenny Hertz

Jenny Hertz

+46-(0)72-508 55 82
Jenny.Hertz@nogap.se

Jag tar mig an uppdragen med ett helhetsperspektiv och arbetar gärna med att utveckla processer genom förenkling, effektivisering och dokumentation.
Min kompetens har jag utvecklat i tidigare roller som CFO och Business Controller i både tillverkande- och tjänsteföretag.
Som person är jag driven, strukturerad och analytisk.

Frida Mellberg

Frida Mellberg

+46-(0)73-941 56 96
Frida.Mellberg@nogap.se

Jag har mångårig erfarenhet som project controller i tillverkningsföretag. Erfarenheten har jag byggt i både stora internationella koncerner och i mindre företag tillväxtfas. Jag har gedigen redovisningsbakgrund, vilket har gett mig en bra bas för att förstå projekten både utifrån redovisning och affärsmässighet. Jag stimuleras av att vara en del av ett team som driver projekten framåt och för mig är korrekt rapportering i tid en självklarhet.