2017 första året med hållbarhetsredovisningar – det här bör du tänka på

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Företag som berörs är de med fler än 250 anställda, en balansomslutning över 175 MSEK eller en nettoomsättning över 350 miljoner. Vad är viktigt att tänka på för att arbetet ska bli effektivt och fokusera på rätt saker?

hall-nogap

I många ledningsgrupper finns fortfarande en uppfattning om hållbarhetsredovisningen som något ”nödvändigt ont” eller ett slags ”hållbarhets-alibi”. Detta kan innebära att fördelar omintetgörs och att man missar potentiell lönsamhetsförbättring, eller att medvetenhet om potentiella risker går förlorad. Studier visar på hållbarhetsredovisningens positiva effekter inom många områden på både kort och lång sikt.

graf-4

 

Vad bör man tänka på för att uppnå positiva effekter av arbetet med hållbarhetsredovisningen? Vi vill lyfta fram fem punkter:

  •  Ledningens engagemang

Om man vill uppnå de positiva effekterna är ledningens engagemang nyckeln. Saknas driv och vilja från management kommer inte organisationen agera. Därmed uteblir de positiva effekterna.

  • Gräv där du står

anneli

 

 

 

 

 

Utgå från den egna verksamheten. Vad är mest väsentligt för er? Det finns många företag som i sina hållbarhetsredovisningar målar med de stora penseldragen och i ord ger visioner om att rädda världen. För att få en långsiktig utveckling bör fokus ligga på den egna verksamhetens möjligheter. Där finns hävstångseffekten som både leder till verksamhetsutveckling, resultatförbättring och på sikt bidrar till ett hållbart samhälle.

  • Lågt hängande frukter

Det är bra att ha stora ambitioner, men för att skapa ett bestående engagemang är det klokt att börja med ett fåtal åtgärder där effekten blir stor i förhållande till insatsen. Detta ger organisationen en känsla av förbättring och bygger en fortsatt förändringsvilja. Många gör misstaget att vilja göra för mycket på en gång och om målen inte uppfylls minskar engagemanget.

  • Transparent och balanserat.

Lyft inte enbart fram det som fungerar. För att få en större trovärdighet både externt och internt behöver man våga redovisa både det som är bra och det som är dåligt. Detta innebär även att man på sikt kommer kunna vissa på en positiv utveckling.

  • Mätbarhet 

Som i all verksamhetsutveckling är det viktigt att kunna mäta resultatet. Mycket tid läggs ofta på målformulering, medan mindre tid läggs på att definiera mätetalen för måluppfyllelse. För att nå målet måste man löpande kunna mäta måluppfyllelsen. Mätetal skall synliggöra och konkretisera målet. Kan man samtidigt koppla samman hållbarhet och lönsamhet möjliggör man hållbar lönsamhet.

 

Givetvis kan man peka på andra framgångsfaktorer för att få en väl fungerande hållbarhetsredovisning, men dessa punkter är de vi utifrån våra erfarenheter ser som viktigast. Med dessa i bakhuvudet kan man ta första steget på vägen för att nå vår vision:

buske-2

”Det ska vara lönsamt att jobba med hållbarhet”