Så undviker du fallgroparna när du anlitar interim management and controlling

Många företag kommer under det kommande året att ta in interim managers eller controllers. Ofta kan det vara bråttom att få konsulten på plats och besluten fattas under tidspress. Hur undviker man de vanligaste fallgroparna i samband med dessa beslut?

effektivare

Vad är skillnaden mellan en lyckad matchning och en mindre bra? Det finns naturligtvis inte någon absolut sanning i dessa frågor. Utifrån vår erfarenhet finns det fem punkter man bör tänka på när man anlitar interim-konsulter.

  • Rätt kompetens och erfarenhet

Är jobbet komplext och innebär det genomgripande ansvar bör du välja en konsult som har haft den rollen tidigare, helst både som konsult och i linjen. Det misstag många ofta gör är att kandidaterna jämförs utifrån absolut timtaxa istället för att bedöma vad konsulten kan leverera per timme.

  • Kort startsträcka och självständighet

Har konsulten haft liknande eller kanske ännu mer avancerade arbetsuppgifter? Vid vanliga rekryteringar är man ibland orolig för att anställa en ”överkvalificerad person”. Den rädslan bör man inte ha när man väljer en interim-konsult. En högt kvalificerad konsult kan snarare bidra mer genom sin förmåga att se sambanden inom sitt ansvarsområde.

  • En individ eller en bred kompetensbank

Det finns många duktiga konsulter med god erfarenhet, men hur utvecklar de sin kompetens och har de själva ett fungerande nätverk som kan stötta och bidra med rådgivning eller är de bara just enskilda konsulter?

  • Förvaltning eller verksamhetsutveckling

Ofta är målet med interim-uppdraget att hålla verksamheten flytande tills en ny ordinarie anställd tar vid. Då rekryteringar har en tendens att ta längre tid än vad man först tror, är det ett stort plus om konsulten kan bibehålla tempot i verksamhetsutvecklingen. Annars riskerar funktionens/processens förbättringsarbete att avstanna eller rentav gå bakåt.

  • Finns konsulten i ditt nätverk

Har du eller någon i ditt nätverk en personlig erfarenhet av konsulten eller företaget den representerar? Här är det viktigt att skilja mellan bemanningsföretag, som bygger verksamheten på korta kontrakt med tillfälliga anställningar, och konsultfirmor som ser anställda som en tillgång och därför kan kvalitetsäkra och bygga kompetens långsiktigt.

ordning

Vi på Nogap har genom åren ansträngt oss för att anställa kompetenta och erfarna konsulter, som ändå har ett hands-on-förhållningssätt till uppgiften. Detta innebär att vi kan ta oss an såväl strategiska som operativa uppgifter. Vi brinner för att utveckla den verksamhet vi befinner oss i, vilket borgar för att vi inte bara upprätthåller en position utan även ser vägar att effektivisera den och ge kollegorna hos kunden nya perspektiv och infallsvinklar.

Nogap-konsulter jobbar ofta tillsammans och vi har regelbundna möten där vi utbyter erfarenheter och råd och därmed blir vi en grupp som ständigt ökar varandras kompetens.

Kort startsträcka och självständighet är givetvis en självklarhet för oss. Genom att vi har anställd personal är vi trygga i våra kompetenser och vi värnar om konsultens kompetensutveckling. Detta gör att vi vet vad vi erbjuder våra kunder och därmed ökar sannolikheten för en lyckad matchning.