Det första kompletta verktyget för internkontroll

Nogap har tillsammans Pingea utvecklat ett eget system för uppföljning av intern styrning och kontroll. Systemet möjliggör en förbättrad uppföljning av ekonomiska rutiner och ger en bra riskhantering. Titta på vår film om Easy to trust (ETT) och kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte: