Nogap föreläser om risk management

Den senaste tidens uppmärksammade företagsskandaler avslöjar en utbredd brist på god intern styrning och kontroll. Den interna kontrollen har blivit ett allt viktigare verktyg för sundare och lönsammare verksamhet. Den 29-30 mars kommer bl a Nogap att föreläsa om intern styrning och kontroll samt visa vårt verktyg för effektiv uppföljning av rutiner och flöden.
Läs mer här om konferensen:

http://www.ibceuroforum.se/produkter/konferens/kontroll