Behöver ditt företag frigöra kapital?

Snabba prisökningar i kombination med vikande efterfrågan och försämrad tillgång till finansiering leder för många till ökad kapitalbindning. Därmed försämras kassaflödet och behovet av att frigöra kapital ökar.

Det är nu viktigare än någonsin ta kontroll över balansräkningen och det operativa rörelsekapitalet för att säkerställa att de är optimerade efter dagens förutsättningar och inte binder onödigt mycket kapital.

Just nu hjälper vi kunder att frigöra kapital. Vi har gedigen erfarenhet av just denna typ av utmaningar, både i CFO/Business Controller-roller och som konsulter inom Working Capital Management. Tillsammans med kunden identifierar vi snabbt potentialen och stöttar i genomförandet för att stärka kassaflödet.

Om du vill veta mer om ditt företags potential att frigöra kapital:

Kontakta Nogap, Klas.Melander@nogap.se eller ring 072-217 45 45.