The Nightmare Before Closing

Höstlöven faller, solens bana över himlavalvet blir allt flackare och nätterna blir längre. Det går mot mörkare tider och framför oss väntar stora utmaningar för alla snälla ekonomer.

Det är Budget, det är Strategic plan, det är Hard-close och runt hörnet lurar självaste Årsbokslutet.

Mången ekonomichef grunnar över om hon/han har rätt kompetenser på plats för det som komma skall.

Grunnar även du, kontakta Andreas.Hultdin@nogap.se eller 070-2194599 så kan han berätta om hur vi på Nogap kan hjälpa just dig.