Det våras för hållbarhetsredovisningen!

Så sent som i december 2013 lanserade IIRC (International Integrated Reporting Council) det nya ramverket IR, Integrated Reporting, som nu börjar etablera sig i Sverige. IR-ramverket svarar på intressenters behov av information om ett företags affärsmodell, strategi, måluppfyllelse och framtidsutsikter för långsiktig framgång. IR kan därmed ge stöd i hur bolagsstyrningen beskrivs i rapportering och uppföljning kopplat till hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

GRI (Guiding Reporting Initiative) släppte även de, under 2013, sin nya version av riktlinjer inom hållbarhetsredovisning, G4. I G4, som är mer användarvänlig än tidigare versioner, sätts väsentlighetsaspekten (materiality) i fokus. Genom att identifiera och fokusera på de områden som gör störst skillnad för företaget i sig och dess intressenter blir rapporteringen mer relevant och trovärdig.

Vår förhoppning är att  IR-ramverket och G4-riktlinjerna, som nytillskott inom hållbarhetsredovisningen, ska trigga fler företag och organisationer att på ett strukturerat sätt verka för en hållbar utveckling.

Läs mer om IR och G4.