Nogap samarbetar med Företagarna i Mälardalen

I ett samarbete mellan Nogap och Företagarna i Mälardalen erbjuds medlemmarna i Företagarna i Mälardalen reducerat pris på ett antal utbildningar. Förutom detta erbjuds även tjänsten Verksamhetsgenomlysning – En hälsokontroll av ditt företag till reducerat pris.