Frukostseminarium i oktober

Hur mäts hållbar lönsamhet?

Sambanden mellan socialt ansvarstagande och lönsamhet blir allt tydligare. Färska rapporter betonar vikten av att koppla hållbarhetsfrågorna till affärsmodellen och knyta dem till företagets övergripande strategier för att skapa förutsättningar för samhälls- och affärsnytta. Väsentlighet och mätbarhet blir nyckelfaktorer.

Under 2015 rullar FN ut Sustainable Development Goals, SDGs, som ersättare till Milleniummålen (MDGs). Kopplat till framtagandet av nya globala mål har Nogap ur ett lokalt perspektiv under våren varit uppdragsgivare för ett examensarbete med fokus på att utreda vilka mål och mätetal som effektivast driver en verksamhet mot hållbar lönsamhet.

Vi bjuder på en trevlig frukost och presenterar Nogaps syn på de senaste trenderna inom socialt ansvarstagande och hållbar utveckling med konkreta råd och tips till organisationer som strävar efter att uppnå och rapportera hållbar lönsamhet.

Läs mer under Seminarium