Klockringning på Nasdaq med Scandinavian Real Heart

I ett av våra uppdrag är Andreas Hultdin CFO för det börsnoterade företaget Scandinavian Real Heart. Ett projekt som drivits 2021 var att byta listning för bolagets aktier till Nasdaq First North, och fredagen den 17/12 var Andreas med och ringde i klockan när handeln öppnade.

Utöver listningen på Nasdaq First North har vi under året även arbetat med finansieringsfrågor, vilket inkluderat en företrädesemission på 61 MSEK, samt en ansökan till European Innovation Council som resulterade i ett beviljat bidrag om 25 MSEK.

Detta är ett exempel på att av våra många spännande och omväxlande uppdrag.

Thomas Finocchiaro – Chief Technology Officer, Azad Najar – Styrelseledamot/Grundare, Ina Laura Perkins – VD, Helena Stenhem – Marknadskommunikatör och Andreas Hultdin.