Egentligen borde den här rubriken vara på engelska

2021 var ännu ett år av pandemirestriktioner och arbete på distans. Märkligt nog blev det ett av Nogaps mest internationella år. Trots restriktioner hade vi både internationella interimuppdrag och verksamhetsutvecklingsprojekt med dagliga möten i mer än 20 länder!

Arbetsdagen kunde börja i Sydkorea för att fortsätta via Ryssland, Tyskland och Spanien för att avrundas i Mexico. Merparten skedde naturligtvis från vårt kontor eller hemifrån, men även om tekniken har tagit stora kliv framåt så är vi stolta över våra medarbetare som har kunnat driva och slutföra projekt över hela världen under en pandemi, med alla dess restriktioner som förhindrade resor och fysiska möten.

Söker du självständiga konsulter med hög kompetens eller om du vill vara med på Nogaps globala tillväxtresa och arbeta som konsult, kontakta Andreas.Hultdin@nogap.se 070-2194599.