Kursanmälan

Anmälningsvillkor
Betalning sker mot faktura senast 10 dagar efter fakturadatum. Fakturering sker i förskott och remissa skall ha inkommit vid kursstart. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 8% över gällande referensränta enligt 9§ räntelagen (1975:635). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Avbokningsregler
Nogap förbehåller sig rätten att avboka ett kurstillfälle vid för få anmälda deltagare. Redan inbetald kursavgift kan då återfås eller användas för reservering av plats vid kommande tillfälle.

Vid kursdeltagares avbokning gäller följande:

  • Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart debiteras 30 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
  • Nogap bekräftar skriftligen via e-mail mottagandet av avbokningen till beställaren.

Nogap ersätter inte kostnader för deltagare i samband med avbokning.