Lönsamhetsberäkning för produktchefer – en del av Nogaps kursutbud

Förutom våra egna kurser samarbetar Nogap med ett antal utbildningsinstitut.

Ett av dessa samarbeten är med INFORMA SWEDEN och kursen ”Lönsamhetsberäkning för produktchefer”.
Det är Klas Melander och Andreas Hultdin som leder kursen.

För kurstillfällen, innehåll, anmälan och pris, se nedanstående länk:

http://www.informasweden.se/produkter/kurs/lonsamhet