Nogap utsett till Gasell-företag

Vi på Nogap är mycket stolta att vi har utsetts till ett Gasell-företag.
Det är en bekräftelse på våra medarbetares fantastiska arbete och det stora förtroende vi har hos våra kunder.

”Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder.
Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.”

”För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier.
Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.
En Gasell har:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser”

http://dagensindustri.se/gasell

DI Gasell