Nyheter ISO 9000 och ISO 9001

ISO 9000 och ISO 9001 genomgår omfattande förändringar och de nya versionerna kommer att finnas tillgängliga i september 2015.

Under vecka 47 samlades merparten av den 120 länder starka internationella kommittén TC 176 i Galway på Irland. Syftet med mötet var att jobba igenom texterna i standardförslagen ett varv till innan Final Draft International Standard (FDIS) skapas och som förväntas att publiceras i februari 2015.

Det sker inga större förändringar mellan den Draft International Standard (DIS) som ligger sedan juni 2014 och FDIS vilket inte heller var förväntat. Däremot förändras förslaget på övergångsplan vilken innehåller regler och råd för hur övergången till den nya versionen ska gå till. I det nya förslaget kommer övergångsperioden att vara från september 2015 till september 2018. Från mars 2017 skall alla nya certifieringar ske enligt ISO 9001:2015. Certifikat enligt 9001:2008 som fortfarande inte uppgraderats till ett certifikat enligt ISO 9001:2015 efter mars 2018 blir ogiltiga.

Rekommendationen från ISO till organisationer certifierade enligt ISO 9001:2008 är att redan nu vidta följande åtgärder:

  • Identifiera organisatoriska gap vilka behöver åtgärdas enligt den nya versionen
  • Utveckla en intern plan för implementering
  • Tillhandahålla lämplig utbildning och göra deltagande parter medvetna om förändringarna
  • Uppdatera befintligt ledningssystem till att möta de reviderade kraven och verifiera systemets effektivitet

Läs mer på www.nogap.se om hur Nogap kan stötta din verksamhet eller ring Mari Hellblom, VD, på 070-223 41 43
alternativt maila till mari.hellblom@nogap.se

SIS Standard Developer 2014