Presentationsfilmen tillgänglig

Nu finns filmen som presenterar Nogap tillgänglig på Guldstänks sida för röstning!

http://guldstank.se/rosta/#tabs1

 

GS15_nomineringslogotyp_foretagare