Seminarium om förändringarna i ISO 9001:2015

Just nu revideras ett av världens största ledningssystem; ISO 9001 och vi på Nogap deltar i det arbetet. Vi vill nu dela med oss av kunskapen och bjuder in till en serie kostnadsfria seminarier där vi presenterar nyheterna i versionen 9001:2015 jämfört med 9001:2008.

Ur innehållet:

–          En gemensam struktur för alla standarder

–          Nya krav på ledningens åtaganden och på riskanalys och hantering

–          Dokumenthantering

–          Processledning

–          Tjänsteorientering

–          Ett bredare strategiskt grepp

–          Tidplan och bakgrund

–          Koppling till andra standarder

Seminarieserien vänder sig till dig som arbetar med ISO 9001 i dag eller är intresserad av att införa ett ledningssystem för kvalitet.

Vill du att vi kommer till ditt företag och informerar på plats eller vill du veta mer om planerade seminarietillfällen?

Maila till utbildning@nogap.se