Hållbar lönsamhet med Easy To Trust – ETT

 

 

 

Det ska vara lönsamt att jobba med hållbarhet

Vi vill att det ska vara lönsamt att vara ett socialt, ekonomiskt- och miljömässigt ansvarstagande företag. Därför har vi skapat applikationen Easy To Trust – ETT.

ETT systematiserar ansvarstagande, från att bara vara en administrativ process som kontrollerar regelverksefterlevnad, till att bli en process som kopplar samman globala hållbarhetsmål med organisationens strategiska mål och säkerställer att verksamhetens utförare kan omsätta det i praktiskt dagligt arbete.

Läs mer på ETTs hemsida: https://www.easytotrust.com/

 

ETT-Dashboard view